Hiển thị tất cả 3 kết quả

Tour Trung Quốc: Côn Minh – Lệ Giang – Shangrila

  • 6 ngày 5 đêm
  • Hà Nội - Côn Minh - Lệ Giang - Shangrila - Lệ Giang - Côn Minh - Hà Nội
12.390.000 
Phượng Hoàng Cổ Trấn
Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn

Tour Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn

  • 6 ngày 5 đêm
  • Trương Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
  • Hà Nội - Nam Ninh - Phượng Hoàng Cổ Trấn - Thiên Môn Sơn - Trương Gia Giới
  • 29/04/2023
7.690.000